THÔNG BÁO

Hiện tại Anh Ngữ ZIM tạm ngừng dịch vụ chữa bài. Các bài đã đăng ký từ trước ngày 4-12-2018 sẽ được chữa đầy đủ. Trong thời gian tới ZIM sẽ nâng cấp hệ thống và sẽ sớm cung cấp lại dịch vụ.

Chúc các bạn học tốt và thi đạt điểm cao.

Dung Pham Hoang từ , Vietnam
đã đăng ký Essay Express
 
Thao Hoang từ Footscray, Australia
đã đăng ký Essay Common
 
Hoa Banh từ Quận Tân Phú, Vietnam
đã đăng ký Essay Express
 
Trinh Le từ Westland, United States (US)
đã đăng ký Essay Express
 
Trinh Le từ Westland, United States (US)
đã đăng ký Essay Express
 
Trinh Le từ Westland, United States (US)
đã đăng ký Essay Express
 
Sái Lộc từ , Vietnam
đã đăng ký Essay Express